Zasieg dzialania

woj.lubelskie
woj.malopolskie
woj.podkarpackie
woj.slaskie
woj.swietokrzyskie

Operaty wodnoprawne

 Operat wodnoprawny jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia wodnopra-
wnego. Sporządza się go w formie opisowej i graficznej.

 

 

Czytaj więcej

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni wykonywana jest w celu określenia rodzaju i ilości drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją. Inwentaryzacja zieleni jest załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Czytaj więcej

Decyzje środowiskowe

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się na wniosek inwestora.

Do wniosku załącza się Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, w przypadku konieczności przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko - Raport Oddziaływania na Środowisko.

Czytaj więcej

Współpracujemy

Firma geodezyjna coolGEO


Czytaj więcej